Batterijsystemen

Batterijopslagsystemen zijn in opkomst als een van de belangrijkste oplossingen om een groot aandeel van hernieuwbare energie uit zonne- en windenergie effectief te integreren in energiesystemen. Ze zijn belangrijk om het energienetwerk te balanceren zodat het op momenten van overproductie niet uitvalt. Daarmee zijn batterijen ook een verdienmodel om pieken op te vangen en energie te leveren op moment dat er een dal is.
Daarnaast zorgt het ook voor onafhankelijkheid van het net indien het uitvalt. Hiermee zorgt het voor continuïteit van de bedrijfsvoering.

Verhuur faciliteiten

Het realiseren van een batterijsysteem is arbeidsintensief, vergt kennis van zaken en dit zijn inspanningen die beter besteed kunnen worden aan uw eigen bedrijf.
Robin Hood Solar neemt u al dit werk uit handen. Wij zorgen voor de financiering, installatie en exploitatie.
Alle risico’s worden afgedekt.

Het plaatsen van energieopslag capaciteit zorgt voor zijn eigen verdienmodel. Door energie op een later moment aan de netbeheerder aan te bieden wordt bijgedragen aan het balanceren van het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de netbeheerder en de lokale overheid kan hier per kilowattuur een prijs worden gevraagd die per locatie verschilt.

Financieren

Het financieren van uw batterijsysteem kan heel complex zijn en veel tijd kosten.
Dit kan op meerdere manieren worden ingericht:

  • Financiering via de huisbank.
  • Het oprichten van een energiecoöperatie voor duurzame energie omdat de overheid hier fiscale voordelen biedt.

Robin Hood Solar kan samen met zijn Partners ervoor zorgen dat dit op de voor u meest voordelige manier wordt georganiseerd.

Het plaatsen van energieopslag capaciteit zorgt voor zijn eigen verdienmodel. Door energie op een later moment aan de netbeheerder aan te bieden wordt bijgedragen aan het balanceren van het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de netbeheerder en de lokale overheid kan hier per kilowattuur een prijs worden gevraagd die per locatie verschilt.

Zelf investeren

Door het plaatsen van batterijsystemen doe je een goede investering voor de toekomst.
Een reden dat steeds meer bedrijven voor energie-opslag kiezen ligt in het feit dat de energieprijzen momenteel met ongeveer 8% per jaar stijgen.

Indien u de financiële middelen heeft of kunt lenen kunnen wij u van dienst zijn door het leveren van onze hoge kwaliteit batterijsystemen en zorgen voor de installatie.

Het plaatsen van energie-opslagcapaciteit zorgt voor zijn eigen verdienmodel. Door energie op een later moment aan de netbeheerder aan te bieden wordt bijgedragen aan het balanceren van het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de netbeheerder en de lokale overheid kan hier per kilowattuur een prijs worden gevraagd die per locatie verschilt.

Indien u de financiële middelen heeft of kunt lenen kunnen wij u van dienst zijn door het leveren van onze hoge kwaliteit panelen batterij systemen, assisteren met het ontwerp en zorgen voor de installatie.