Zonneweides

Omdat de zonne-industrie exponentieel is gegroeid, is ook de vraag naar land voor zonnepanelen toegenomen. Nu de vraag naar ruimte toeneemt en de investeringen in de sector van hernieuwbare energie die zullen voortduren, zijn er unieke kansen voor landeigenaren om deze ontwikkelingen in hun voordeel te gebruiken.
Robin Hood Solar ondersteunt u om de waarde van het land bepalen en om vervolgens de keuzes met u door te nemen.

*Genoemde bedragen gebaseerd op een overeenkomst voor 25 jaar. Deze berekening is een indicatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. De werkelijke opbrengst is afhankelijk van verschillende factoren.

Er zijn verschillende kosten die hun uitwerking hebben op de opbrengst van de zonne-installatie. Hierbij valt te denken aan:

  • de afstand tussen de zonne-installatie en het dichtstbijzijnde transformatorstation
  • mogelijk noodzakelijke fundering of versterkingen
Verhuur (wei)land

Het realiseren van een Solar installatie op uw land is arbeidsintensief, vergt kennis van zaken en dit zijn inspanningen die beter besteed kunnen worden aan uw eigen bedrijf.
Robin Hood Solar neemt u al dit werk uit handen. Wij zorgen voor de financiering, installatie, exploitatie en verzekering.
Wij betalen zelfs de huur tot 25 jaar vooruit zodra wij tot installatie over kunnen gaan.
Alle risico’s worden afgedekt.

Financieren

Het financieren van uw Solar installatie kan heel complex zijn en veel tijd kosten.
Dit kan op meerdere manieren worden ingericht:

  • Financiering via de huisbank.
  • Het oprichten van een energiecoöperatie voor duurzame energie omdat de overheid hier fiscale voordelen biedt.

Robin Hood Solar kan samen met zijn Partners ervoor zorgen dat dit op de voor u meest voordelige manier wordt georganiseerd.

Zelf investeren

Door het plaatsen van zonnepanelen bespaar je direct op de energierekening en doe je een goede investering voor de toekomst.
Een reden dat steeds meer bedrijven voor zonnepanelen kiezen ligt in het feit dat de energieprijzen momenteel met ongeveer 8% per jaar stijgen.

Indien u de financiële middelen heeft of kunt lenen kunnen wij u van dienst zijn door het leveren van onze hoge kwaliteit panelen, assisteren met het ontwerp en zorgen voor de installatie.